Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Ścieżka nawigacyjna: Zespół

ZespółZespoł lekarski
doc. dr hab. n. med. Marek Woynarowski - Kierownik Pracowni
dr n. med. Mikołaj Teisseyre
dr n. med. Maciej Dądalski
dr n. med. Grzegorz Oracz
lek. Karolina Piwczyńska
lek. Ewa Orłowska
Zespół pielęgniarski
Zofia Gancowska
Barbara Gołaszewska
Zofia Jasek
Małgorzata Krupa
Teresa Miszczak
Renata Sieruga
Zespół anestezjologiczny
Sekretariat
Paulina Miazga