Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Ścieżka nawigacyjna: Dla rodziców >> Zabiegi endoskopowe

Zabiegowa endoskopia górnego i dolnego
odcinka przewodu pokarmowego

Kiedy wykonuje się badanie?

  • Leczenie krwawień z przewodu pokarmowego;
  • Rozszerzania zwężeń światła przewodu pokarmowego;
  • Usuwanie ciał obcych;
  • Usuwanie polipów lub zmian śluzówkowych;
  • Endoskopowe zakładanie gastrostomii.

Jak wykonuje się badanie?

Szczegółowe informacje o sposobie wykonania terapeutycznych zabiegów endoskopowych są przekazywane rodzicom przez lekarza kierującego na dany zabieg. Przed zabiegiem rodzic może porozmawiać z lekarzem wykonującym badanie i może uzyskać dodatkowe informacje. Rodzaj zabiegu i narzędzia wykorzystywane w czasie badania są każdorazowo dobierane indywidualnie do potrzeb.

Jak się przygotować do badanie?

Wszystkie endoskopowe zabiegi terapeutyczne wykonywane są w znieczuleniu ogólnym. Dzieci poddawane tym zabiegom są hospitalizowane w Klinice Gastroenterologii IPCZD. Najczęściej hospitalizacja rozpoczyna się w przeddzień zabiegu. W tym dniu zakładane jest dojście dożylne i pobierana jest krew na podstawowe badania laboratoryjne (morfologia, jonogram , układ krzepnięcia). W dniu badania dziecko pozostaje na czczo. Wypis zależy od rodzaju wykonywanego zabiegu. Dziecko jest wypisywane do domu następnego dnia lub w ciągu kilku dni po zabiegu.

Jak umówić termin badanie?

Wskazania do badania muszą być weryfikowane przez lekarza. Dlatego terminy badań uzgadnia lekarz przyjmujący pacjenta w Poradni Gastroenterologicznej lub w Oddziale Gastroenterologii IPCZD. Aby umówić termin wizyty w Poradni Gastroenterologicznej należy uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego i zatelefonować do sekretariatu Poradni pod numer 22 8151308 lub 22 8151307.