Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Ścieżka nawigacyjna: Stany nagłe >> Środek żrący

Połknięcie środka żrącego

Jeżeli Państwa dziecko spożyło substancję, która może mieć działanie żrące, należy jak najszybciej zasięgnąć konsultacji lekarskiej. Spożycie takiej substancji stanowi zagrożenie dla zdrowia chorego i może być przyczyną zgonu.


Jeżeli dziecko ma kłopoty z oddychaniem, niezwłocznie należy wezwać pogotowie ratunkowe i podjąć próbę udrożnienia dróg oddechowych. Nie należy podejmować próby samodzielnego transportu do szpitala.


Proszę nie prowokować wymiotów, nie podawać mleka ani węgla medycznego – takie postępowanie może pogorszyć stan chorego.


Do czasu oceny lekarskiej dziecko nie może pić i jeść. Próba rozcieńczenia środka żrącego jest bezcelowa i może przyczyni ć się do pogorszenia stanu chorego. Jamę ustną, oczy i skórę – jeżeli jest to konieczne, można przemyć dużą ilością czystej wody. Przy płukaniu jamy ustnej - wody nie wolno połykać.


Na wizytę lekarską należy dostarczyć opakowanie ze spożytą substancją. Lekarz oceni ryzyko wystąpienia poparzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz dróg oddechowych. Jeżeli będzie to konieczne zaplanuje pilną diagnostykę.