Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Ścieżka nawigacyjna: Stany nagłe >> Krwawienie

Krwawienia z przewodu pokarmowego

W zależności od przyczyny i nasilenia krwawienie z przewodu pokarmowego może mieć charakter łagodny i wymagać diagnostyki w trybie planowym, bądź być stanem zagrożenia życia wymagającym natychmiastowego zgłoszenia się do szpitala.

 

Okresowe pojawianie się niewielkiej ilości krwi w stolcu u dziecka z tendencją do zaparć, które poza tym nie zgłasza żadnych dolegliwości zwykle nie jest objawem niepokojącym. W takich przypadkach należy skontrolować morfologię krwi i zgłosić się do Poradni Gastroenterologicznej celem ustalenia badań diagnostycznych. W niektórych chorobach przewodu pokarmowego mogą występować masywne krwawienia z przewodu pokarmowego. Ich objawami są:

  • wymioty treścią wyglądającą jak fusy od kawy;
  • wymioty treścią krwistą;
  • duża ilość świeżej krwi w stolcu;
  • stolce barwy smolistej;
  • pojawiająca się nagle bladość skóry i osłabienie;
  • przyspieszenie tętna.
W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów konieczne jest natychmiastowe zgłoszenie się do najbliższego szpitala.