Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Ścieżka nawigacyjna: Dla rodziców >> Kolonoskopia

Diagnostyczna endoskopia dolnego odcinka
przewodu pokarmowego (kolonoskopia lub koloskopia)

Kiedy wykonuje się badanie?

  • Diagnostyka przyczyn bólów brzucha;
  • Diagnostyka krwawień z przewodu pokarmowego;
  • Diagnostyka przyczyn biegunki;
  • Pobieranie wycinków błony śluzowej przewodu pokarmowego do badania patomorfologicznego.

Jak wykonuje się badanie?

Endoskop to wyginająca się rurka o średnicy 11,0 do 13,0 mm wyposażona w światłowód i kamerę umożliwiające obejrzenie wnętrza przewodu pokarmowego. Endoskop wprowadza się do jelita przez odbyt. W czasie badania oglądane są jelito grube i końcowy odcinek jelita cienkiego. Możliwe jest też pobranie fragmentów błony śluzowej do badania patomorfologicznego. Badanie oceniające tylko końcowy odcinek jelita grubego jest nieprzyjemne, ale niebolesne i dlatego może być wykonane bez usypiania dziecka. Pełne badanie kolonoskopowe jest nieprzyjemne i może być bolesne, dlatego badania te wykonywane są w znieczuleniu ogólnym.

Jak się przygotować do badanie?

Pełne badanie kolonoskopowe wymaga oczyszczenia jelita. Przygotowanie do badania wykonywane jest w warunkach szpitalnych. Stosowana jest dieta płynna, obfite pojenie, leki doustne ułatwiające upłynnienie treści jelitowej i lewatywy oczyszczające jelito grube z treści kałowej. W okresie 6-ciu godzin poprzedzających badanie dziecko musi być na czczo. Oznacza to, że nie może jeść, pić, ssać cukierków ani żuć gumy do żucia.


Badania oceniające końcowy odcinek jelita grubego wykonywane bez znieczulenia ogólnego mogą być wykonane po przygotowaniu w warunkach domowych. W przeddzień badania należy zastosować dietę płynną, obfite pojenie i podać syrop X-prep (1 ml/kg masy ciała). W dniu badania dziecko nie musi być na czczo. Bezpośrednio przed badaniem dziecko musi oddać stolec lub wykonuje się lewatywę.

Jak umówić termin badanie?

Wskazania do badania muszą być weryfikowane przez lekarza. Dlatego terminy badań uzgadnia lekarz przyjmujący pacjenta w Poradni Gastroenterologicznej lub w Oddziale Gastroenterologii IPCZD. Aby umówić termin wizyty w Poradni Gastroenterologicznej należy uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego i zatelefonować do sekretariatu Poradni pod numer 22 8151308 lub 22 8151307.