Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Ścieżka nawigacyjna: Stany nagłe >> Ciało obce

Połknięcie ciała obcego

Połknięcia ciał obcych przez dzieci są zdarzeniami stosunkowo częstymi. Większość z połykanych ciał obcych przechodzi swobodnie przez przewód pokarmowy i wydala się drogą naturalną w ciągu 4-6 dni.

 

Niektóre z ciał obcych mogą jednak stanowić zagrożenie dla dziecka. Tak dzieje się w przypadkach:

  • przedostania się ciała obcego do dróg oddechowych;
  • połknięcia baterii zegarkowych;
  • połknięcia ciał obcych o ostrych krawędziach;
  • utkwienia ciała obcego w przełyku.


Przedostanie się ciała obcego do dróg oddechowych (zachłyśnięcie) stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Objawem jest nagłe zsinienie dziecka, kaszel, duszenie się. Należy natychmiast podjąć działania mające na celu usunięcie-odkrztuszenie ciała obcego i przywrócenie drożności dróg oddechowych. Jedynym bezpiecznym postępowaniem u dzieci prezentujących objawy nagłego zatkania dróg oddechowych jest zabieg Heimlicha. Zabieg ten polega na energicznym ucisku okolicy nadbrzusza u dziecka stojącego lub siedzącego na kolanach rodzica. Jeżeli podjęte działania nie doprowadzają do wykrztuszenia ciała obcego dziecko należy natychmiast przetransportować do najbliższego szpitala.


Baterie zegarkowe mimo małych rozmiarów mogą powodować ciężkie urazy przewodu pokarmowego. Dzieje się tak w wyniku rozszczelnienia baterii i wycieku elektrolitu, przepływu niskonapięciowego prądu lub mechanicznego ucisku baterii na ścianę przewodu pokarmowego. Ciała obce o ostrych krawędziach mogą powodować urazy mechaniczne i przedziurawienie przewodu pokarmowego. Ciała obce, które utkwią w przełyku w krótkim czasie mogą doprowadzić do martwicy i przedziurawienia przełyku.


Dziecko, które połknęło baterię zegarkową, ciało obce o ostrych krawędziach lub u którego podejrzewa się utkwienie ciała obcego w przełyku (ból w klatce piersiowej, trudności w połykaniu) powinno w trybie pilnym zgłosić się do szpitala, gdzie zostanie podjęta decyzja o dalszym postępowaniu. W pozostałych przypadkach rodzice powinni poszukiwać ciała obcego wydalonego ze stolcem, a jeżeli w ciągu 5-6 dni nie zostanie ono odnalezione istnieją wskazania do zgłoszenia się do ośrodka gastroenterologicznego celem ustalenia sposobu dalszego postępowania.